Εταιρεία

 

Η INFOLAB ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1989 σαν εταιρεία  παροχής ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων πληροφορικής και σήμερα εξειδικεύεται σε μια σειρά από δραστηριότητες που αποτελούν τομείς προηγμένης τεχνολογίας.

 Από το 1995 η εταιρεία μας επικεντρώθηκε στην τεχνολογία των Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης (Videoconferencing). Επενδύσαμε σε γνώσεις, εμπειρία και ανθρώπινο δυναμικό. Αναλάβαμε  με επιτυχία την εκτέλεση έργων σε δημόσιο, εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταφέραμε να εδραιωθούμε στην αγορά.

Η εταιρεία μας προωθεί και χρησιμοποιεί τα παρακάτω προϊόντα για να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στο χώρο της Τηλεδιάσκεψης, όπως Τηλεκπαίδευση, Τηλεϊατρική, Εταιρικές Συνεδριάσεις και πολλές άλλες σύγχρονες εφαρμογές.

  • Videoconference Multi Point Units (MCU)
  • Videoconference Systems (personal and group systems)
  • Gateways